SOCIAL MEDIA

COVID19-RICHTLIJNEN TOURINGCARVERVOER (versie 30 juni 2020)


Deze COVID-19-richtlijn geldt vanaf 1 juli 2020 voor de inzet van touringcars tijdens de coronacrisis. De richtlijn is gebaseerd op de overheidsadviezen en deels op de regels die gelden in het openbaar vervoer, aangevuld met enkele branchespecifieke zaken. De richtlijn is door Busvervoer Nederland in overleg met de vakbonden opgesteld en aangeboden aan de politie, ILT en het ministerie van I&W. Wanneer de overheid de coronamaatregelen aanpast, bekijken Busvervoer Nederland en de vakbonden of deze richtlijn aangepast moet worden.


Deze richtlijn geldt in de touringcar en op instapplekken en uitstapplekken. Deze richtlijn geldt niet op andere plekken binnen het touringcarbedrijf, zoals op kantoor, aan de receptie of in de werkplaats. Ook geldt deze richtlijn niet op de eindbestemming of tussenstops van de touringcar. Op deze plekken gelden de algemene COVID19-richtlijnen. Bij inzet van touringcars in het Openbaar Vervoer, zoals bijvoorbeeld bij treinvervangend vervoer, gelden de protocollen van het OV.


RICHTLIJNEN VOOR DE PASSAGIERS

1. Draag de hele rit een mondkapje*.

2. Zorg ervoor dat u een ingevulde en ondertekende (gezondheids)verklaring vervoer per touringcar heeft ingeleverd bij de

    ritorganisator ofwel de vervoerder. Zie voor deze verklaring bijlage 1.

3. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft.

4. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd een passagier zich niet aan de richtlijn, dan kan

    de chauffeur de toegang verbieden.

5. Volg de onderstaande regels voor het instappen en het en uitstappen.

a) Stap in en stap uit via de middendeur.

b) Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit.

c) Blijf bij het instappen en uitstappen minstens de door de overheid geadviseerde afstand

    van elkaar vandaan. d) Loop bij het instappen zover mogelijk door en ga dan pas zitten.

e) Passagiers gebruiken zo veel mogelijk dezelfde zitplaats.

f) Laat s.v.p. geen afval achter; en met name geen gebruikte mondkapjes.

g) Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het eerste

    uitstappen.

6. Loop niet in de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft.

7. Betaal contactloos als er betalingen in de bus plaatsvinden.


*= Voor kinderen tot 13 jaar gelden aangepaste regels. Zie hiervoor het kopje richtlijn voor het leerlingenvervoerRICHTLIJNEN VOOR HET ROLSTOELVERVOER

Bij het vervoer van rolstoelgebruikers komt de chauffeur dichterbij de passagier dan anderhalve meter. Dit omdat de rolstoel vastgezet moet worden en de bus in en uit moet worden geduwd. De chauffeur moet zich daarom aan de volgende regels houden:

1. Draag bij het vastzetten van de rolstoel een mondkapje.

2. Maak geen fysiek contact met de passagier.

3. Raak alleen de rolstoel en het vastzetsysteem aan.

4. De chauffeur desinfecteert de delen van de rolstoel die aangeraakt moeten worden of gebruik handschoenen.

5. Blijf zoveel mogelijk achter de passagier.

6. De chauffeur zekert de rolstoel. Het vastzetten van de passagier gebeurt door een begeleider.

7. Houdt zoveel mogelijk afstand, ook op de rolstoellift.

8. Blijf zo kort mogelijk bij de passagier in de buurt.

9. De rolstoel gebruiker is verplicht om een mondkapje te gebruiken.

10.  Na installatie van de rolstoelgebruiker, desinfecteert de chauffeur zijn handen.RICHTLIJN VOOR HET LEERLINGENVERVOER

Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Tussen de kinderen, de docenten en de eventuele begeleiders wordt zoveel als mogelijk afstand gehouden. De afstand tot de chauffeur blijft 1,5 meter. Dit geldt óók voor kinderen.


BIJLAGE 1 GEZONDHEIDSVERKLARINGEN (versie 30 juni 2020)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verklaring inzake vervoer per touringcar (individueel)


In verband met vervoer in een touringcar op ____-____-2020 verklaar ik, ondergetekende dat ik zowel bij in- en uitstappen, als tijdens de rit:

een mondkapje draag

geen last heb van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging

geen last heb van koorts en/of benauwdheid


Als ik binnen 14 dagen na afloop van de rit COVID-19 ziekteverschijnselen krijg, stel ik de vervoerder daarvan onverwijld op de hoogte.


Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,__________________________ ________________________ ____-____- 2020

Naam                                            Handtekening                          Datum


Deze verklaring wordt tot 28 dagen na de rit bewaard en daarna vernietigd.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verklaring inzake vervoer per touringcar (groep)


In verband met het vervoer per touringcar op ____-____-2020 verklaar ik dat in de groep personen die ik bijeen heb gebracht ten behoeve van dit vervoer:

Iedereen de beschikking heeft over een mondkapje, dat gedragen zal worden tijdens in- en uitstappen en tijdens de

   rit

Iedereen verklaard heeft dat hij/zij geen last heeft van verkoudheidsklachten, verhoging, koorts of benauwdheid


De passagierslijst heb ik ter beschikking van de vervoerder gesteld.


Als iemand uit de groep binnen 14 dagen na de rit COVID-19 ziekteverschijnselen krijg, stel ik de vervoerder daarvan onverwijld op de hoogte

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,  


Bedrijf / instelling : _____________________________________________________ ________________________ ____-____- 2020

Naam                                            Handtekening                          DatumBIJLAGE 2: AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING (versie 30 juni 2020)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons bedrijf volgt de hygiënemaatregelen van de overheid nauwgezet op en heeft het ingezette materieel zorgvuldig gereinigd. Passagiers worden gewezen op de extra getroffen maatregelen in verband met voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. In aanvulling op artikel 8 van de algemene vervoer- en reisvoorwaarden is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade die ontstaat vanwege het niet in acht nemen van de maatregelen of het niet opvolgen van de aanwijzingen van vervoerder.


We verwelkomen u weer graag in de touringcar, even voor u op een rij gezet m.b.t. de maatregelen

Covid-19 (Corona) informatie

HomeCovid-19BusverhalenGeorganiseerde reizenOfferte-aanvraagOnze touringcarsGeschiedenis